Pro ordinace

Postup včetně podkladů pro vykazování očkování

Kompletní dokument Metodický postup k vykazování očkování od 1. 4. 2024 je k nahlédnutí ZDE (pdf).

Přílohy k metodickému postupu:

  • Příloha č. 1: Doporučení ČVS ČLS JEP pro očkování proti pneumokokovým onemocněním v dospělosti ze dne 10. 11. 2021.
  • Příloha č. 2: Doporučení ČVS ČLS JEP (dále jen „ČVS“) a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k vytvoření metodiky pro vykazování a úhrady očkování vyplývajících z novelizace vyhlášky č. 537/2006 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb.
  • Příloha č. 3: Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/asplenií) ze dne 18. 2. 2019.
  • Příloha č. 4: Doporučení ČVS ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním ze dne 6. 3. 2023.
  • Příloha č. 5: Doporučení odborných společností k očkování osob (dětí, adolescentů, dospělých), které budou pobývat na území ČR v důsledku současné krize na Ukrajině.
  • Příloha č. 6: Stanovisko k používání konjugovaných pneumokokových vakcín pro děti ze dne 21. listopadu 2022.


Dokumenty s platností od 1. 4. 2024:

Způsob hlášení stavu zásob OL pro pravidelné očkování Clearingovému centru Avenier za 2. pololetí 2023 je k dispozici zde.

Materiály, které uvádějí vykazování pravidelného očkování na zdravotní pojišťovny včetně hlášení stavu zásob OL pro pravidelné očkování Clearingovému centru Avenier:

    Pravidelné očkování nepojištěných osob v ČR:

    Informace k pravidelnému očkování osob, které nejsou v ČR pojištěné naleznete zde.