Pro ordinace

Postup včetně formuláře pro vykazování očkování

Kompletní dokument Metodický postup k vykazování očkování od 6. 6. 2022 je k nahlédnutí zde (pdf).

Přílohy k metodickému postupu:

  • Příloha č. 1: Doporučení ČVS ČLS JEP pro očkování proti pneumokokovým onemocněním v dospělosti ze dne 10. 11. 2021.
  • Příloha č. 2: Doporučení ČVS ČLS JEP (dále jen „ČVS“) a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k vytvoření metodiky pro vykazování a úhrady očkování vyplývajících z novelizace vyhlášky č. 537/2006 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb.
  • Příloha č. 3: Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/asplenií) ze dne 18. 2. 2019.
  • Příloha č. 4: Stanovisko ČVS ČLS JEP k používání pneumokokových vakcín u rizikových pacientů, tj. dle § 30 odst. 2 písm. b) bod 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
  • Příloha č. 5: Doporučení ČVS ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním ze dne 1. 6. 2020.
  • Příloha č. 6: Doporučení odborných společností k očkování osob (dětí, adolescentů, dospělých), které budou pobývat na území ČR v důsledku současné krize na Ukrajině.


Dokumenty s platností do 31. 12. 2021:

Kompletní dokument Metodika provádění pravidelného očkování s platností do 31. 12. 2021 je k nahlédnutí zde (pdf).

Způsob hlášení stavu zásob včetně znehodnocených OL pro pravidelné očkování Kanceláři zdravotního pojištění (KZP) za 2. pololetí 2021 včetně potřebných formulářů naleznete zde.


Dokumenty s platností od 1. 1. 2022:

Materiály, které uvádějí vykazování pravidelného očkování na zdravotní pojišťovny i vykazování vakcín pro pravidelné očkování na Kancelář zdravotního pojištění pro rok 2022:
Materiál pro ordinaci praktického lékaře (aktuální k datu 1. 2. 2022)
Materiál pro ordinaci dětského lékaře (aktuální k datu 1. 2. 2022)


Pravidelné očkování nepojištěných osob:
Informace k pravidelnému očkování osob, které nejsou v ČR pojištěné naleznete zde.