Postup pro vykazování očkování

Kompletní dokument Metodický postup k vykazování očkování od 1. 12. 2018  je k nahlédnutí zde (pdf).
Kompletní dokument 
Metodika provádění pravidelného očkování (aktualizace k 1. 1. 2019) je k nahlédnutí zde (pdf).

Materiály, které uvádějí vykazování pravidelného očkování na zdravotní pojišťovny i vykazování vakcín pro pravidelné očkování na Kancelář zdravotního pojištění:
Materiál pro ordinaci praktického lékaře
Materiál pro ordinaci dětského lékaře
Materiály jsou platné i pro rok 2019, tedy do další případné úpravy metodického postupu. 


Způsob vykazování pravidelného očkování Kanceláři zdravotního pojištění (KZP) včetně potřebných formulářů naleznete zde.