Pro ordinace

Pravidelné očkování nepojištěných osob

Informace k pravidelnému očkování osob, které nejsou v ČR pojištěné.

Postup pro objednání vakcín na pravidelné očkování pro fyzické osoby, které nejsou pojištěnci dle zákona.

  • společnost Avenier a.s. dodá vakcíny na základě objednávky od lékaře,
  • lékaři, provádějící očkování nepojištěných osob, použijí pro očkování vakcíny používané i pro pojištěné osoby,
  • očkující lékař informuje písemně nebo elektronicky Ministerstvo zdravotnictví, kam zašle údaje o fyzické osobě - veškeré údaje potřebné pro zaslání jsou v tabulce zde (PDF) nebo zde (excel),
  • vlastní aplikace očkovací látky je hrazena na základě smluvního pojištění nebo v hotovosti (není hrazena státem),
  • na základě obdržených informací od lékaře zašle Ministerstvo zdravotnictví dodavateli Avenier a.s. a Clearingovému centru údaje o počtu očkovaných osob,
  • po provedení kontroly provede Ministerstvo zdravotnictví úhradu nákladů na očkovací látky distributorovi Avenier, a.s.

V případě zájmu o objednání vakcín, kontaktujte bezplatnou zákaznickou linku na telefonním čísle 800 11 22 33.

 

Kontaktní údaje

  • email: vh@mzcr.cz.
  • písemně: Ministerstvo zdravotnictví, sekce hlavního hygienika ČR, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.

 

Metodika k zajištění financování pravidelného očkování fyzických osob, které nejsou pojištěnci

Dopis k metodice zajišťující financování

Vyjádření k očkování nepojištěných osob od Ing. Noska - náměstka pro zdravotní pojištění