Pro ordinace

Pravidelné očkování nepojištěných osob v ČR

Informace k pravidelnému očkování osob, které nejsou v ČR pojištěné.

Postup pro objednání vakcín na pravidelné očkování pro fyzické osoby, které nejsou pojištěnci dle zákona:

  • společnost Avenier a.s. dodá vakcíny na základě objednávky od lékaře,
  • lékaři provádějící pravidelné očkování nepojištěných osob použijí pro očkování stejné vakcíny (dle aktuální smlouvy s MZ ČR) jako pro pravidelné očkován pojištěných osob,
  • očkovací látky nakupuje distributor od výrobce a zaváží ordinacím bez faktury,
  • očkující lékař informuje Ministerstvo zdravotnictví ČR, kam zašle údaje o očkované fyzické osobě,
  • vlastní aplikace očkovací látky je hrazena na základě smluvního pojištění nebo v hotovosti pacientem (není hrazena státem),
  • na základě obdržených informací od lékaře zašle Ministerstvo zdravotnictví Clearingovému centru Avenier údaje o počtu očkovaných osob,
  • po provedení kontroly provede Ministerstvo zdravotnictví úhradu nákladů na očkovací látky distributorovi Avenier.


Formulář pro informování MZ ČR o pravidelném očkování nepojištěných osob je k dispozici:
– zde (PDF)
– zde (excel).


V případě zájmu o objednání vakcín, kontaktujte bezplatnou zákaznickou linku na telefonním čísle 800 11 22 33.


VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZASÍLEJTE

  • na e-mail: ovz@mzcr.cz 
  • v případě technických problémů lze zaslat písemně na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, sekce hlavního hygienika ČR, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.

 

MATERIÁLY