Pro ordinace

Regulace cen

Léčivé přípravky (např. vakcíny) hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou regulované léčivé přípravky. U těchto léčivých připravků platí při stanovení konečné prodejní ceny omezení její výše tzv. maximální prodejní cenou.

Regulované očkovací látky v portfoliu společnosti Avenier a.s.:


Název vakcíny Kód SÚKL Cena původce Maximální prodejní cena vč. DPH / DNC*
APEXXNAR INJ SUS 1X0,5ML+1SJ 0255467 1 228,17 1 671,95
BEXSERO INJ SUS 1X0,5ML+J 0193805 1 884,15 1 950,00
CERVARIX INJ SUS ISP 1X0,5ML 0029163 1 392,04 1765,79
EFLUELDA INJ SUS ISP 10X0,7ML 0239064 7 395,92 9 184,73
FLUENZ TETRA NAS SPR SUS 10X0,2ML I 0209483 5 021,95 6 468,91
FSME-IMMUN 1X0,5ML INJ 0215956 582,69 756,17
GARDASIL INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J 0027886 2 367,71 3 138,54
GARDASIL 9 INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J 0210636 2 696,43 3 555,12
HIBERIX INJ PSO LQF 1+1X0,5ML ISP+2J 0054227 239,34 356,75
INFLUVAC TETRA INJ SUS ISP 10X0,5ML+J 0231889 2 659,40 3 508,69
MENQUADFI INJ SOL 1X0,5ML 0250247 1 602,38 1 207,89
MENVEO INJ PSL SOL 1+1 0168331 937,96 1 193,50
NIMENRIX INJ PSO LQF 1+1X1,25ML ISP+2J 0193236 870,90 1 207,89
PNEUMOVAX 23 INJ SOL ISP 1X0,5ML+2SJ 0236389 420,67 610,09
PREVENAR 13 INJ SUS 1X0,5ML+1SJ 0149868 1 075,83 1 475,89
SYNFLORIX INJ SUS 1X0,5ML+1J 0149034 902,70 998,68
TRUMENBA INJ SUS 1X0,5ML I 0222254 1 834,86 2 452,76
VACTETA 40IU/0,5ML INJ SUS 1X0,5ML 0208575 133,00 200,43
VAXIGRIP TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J 0131426 229,02 341,66
VAXNEUVANCE INJ SUS 1X0,5ML+2SJ 0255393 1 235,76 1 681,72
VERORAB INJ PSU LQF 1+1X0,5ML ISP 0107496 1 297,19 1 297,19

* Uvedené vakcíny mají DNC (dohodnutou nejvyšší cenu) a jejich maximální prodejní cenu nelze počítat dle vzorce.

DNC = Dohodnutá nejvyšší cena podle dohody zdravotních pojišťoven s držitelem rozhodnutí o registraci.
CP = Cena původce, za kterou je léčivý přípravek dodáván výrobcem bez obchodní přirážky a daně z přidané hodnoty.

Uvedené údaje jsou aktuální k 01. 11. 2023 a mají pouze informační charakter. Aktuální informace naleznete na webových stránkách www.sukl.cz.


Výpočet maximální prodejní ceny

  • Vzorec: [(CP v Kč x sazba v % podle pásma) + nápočet v Kč] x 1,10 = maximální prodejní cena vč. DPH

Tabulka konstant - podle ceny původce vyhledejte pásmo, které určuje procentuální sazbu přirážky a nápočet:

PásmoCP od (v Kč)CP do (v Kč)SazbaNápočet (v Kč)
10150,0037%0,00
2150,01300,0033%6,00
3300,01500,0024%33,00
4500,011 000,0020%53,00
51 000,012 500,0017%83,00
62 500,015 000,0014%158,00
75 000,0110 000,004%658,00
810 000,019 999 999,02%858,00

1) Příklad výpočtu maximální prodejní ceny:

  • Pokud má vakcína např. CP 3 077,22 Kč bez DPH → pásmo 6 → sazba 14 % → nápočet 158 Kč→ + DPH 10 %
  • maximální prodejní cena: 4 032,63 Kč [(3 077,22 x 1,14) + 158] x 1,10 = maximální prodejní cena vakcíny: 4 032,63 Kč.

    Vakcíny pro účely hrazené vakcinace indikovaným skupinám má stanovené DNC, tedy maximální cena je nařízena a nelze ji vypočítat dle vzorce pro výpočet.