ČASOPIS OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNA

Časopis Očkování a cestovní medicína je vydáván již od roku 2010. Na každém čísle se podílejí lékaři center Očkovaní a cestovní medicíny Avenier a externisté z různých oborů. Jeho cílem je přinášet prakticky orientované příspěvky a kazuistiky, které Vám mohou posloužit k orientaci v problémech v praxi i do budoucna. Ambicí časopisu je, aby se stal nejen zdrojem nových a důležitých informací, ale i platformou pro výměnu názorů, pro diskuzi k problémům a hledání jejich řešení.

Pokud budete mít zájem, budeme rádi, když se do tvorby následujících čísel časopisu OCM zapojíte osobně, ať už podnětem k diskuzi, dopisem redakci nebo jakoukoli jinou formou. Už obsah dalšího čísla můžete ovlivnit i Vy.

Kontakt:

Rukopisy můžete zasílat na adresu:
OCM@avenier.cz
nebo
Očkování a cestovní medicína
Avenier a.s., Bidláky 837/20, 639 00 Brno

Inzerce do časopisu:

Mgr. Hana Cahová
E-mail: hana.cahova@avenier.cz
Tel.: +420 774 611 734

Archiv časopisů

Předseda redakční rady

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS

Redakční rada

MUDr. Zuzana Ambrožová
MUDr. Dagmar Benešová
MUDr. Blanka Boualay
MUDr. Jan Dvořák
MUDr. Alena Dvořáková
MUDr. Věra Faierajzlová, CSc.
MUDr. Olga Gazárková
doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.
MUDr. Ivo Hiemer
MUDr. Silvana Jakubalová
doc. RNDr. Nasir A. Jalili, CSc., MPH
doc. MUDr. Andrea Kalavská, Ph.D.
MUDr. Ilona Kochová
MUDr. Barbora Křístková
MUDr. Jana Laštovičková
Ing. Martin Nesrsta, MBA
MUDr. Marta Orolinová
MUDr. Eva Pernicová, MBA
MUDr. Miriam Schejbalová, Ph.D.
MUDr. Alena Slámová, Ph.D.
MUDr. Hana Ševčíková
MUDr. Hana Tkadlecová
MUDr. Josef Trmal, Ph.D.
MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH

Čestní členové redakční rady

prof. MUDr. Martin Haditsch, Ph.D. (Rakousko)
prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. (Česká republika)
prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (Česká republika)
prof. MUDr. Jay S. Keystone, MSc., FRCPC (Kanada)
prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc. (Slovensko)
MUDr. Michael E. Jones, MB, ChB, FRCP, FFTM RCPS (Velká Británie)
prof. MUDr. Robert Steff en, CTH, Hon. FFTM/ACTM (Švýcarsko)

Technická redakce

Illona Bartošová
Ing. Kateřina Michnová
Mgr. Hana Cahová
Ing. Ivana Žváčková, Ph.D.

Vydavatel

Avenier a. s., Bidláky 837/20,
639 00 Brno
OCM@avenier.cz, www.ockovacicentrum.cz

Nakladatel

Care Comm s.r.o., Klicperova 604/8,
150 00 Praha 5
www.carecomm.cz

Grafická úprava, sazba

Care Comm s.r.o., Bidláky 837/20,
639 00 Brno
www.carecomm.cz

Inzerce

Mgr. Hana Cahová, e-mail: hana.cahova@avenier.cz
tel.: +420 774 611 734

Zkratka pro citace: Ockov Cest Med, ISSN 1804-493X, registrační značka MK ČR E 19450. Uzávěrka pro zaslání příspěvků do čísla 1/2024 je 9. února 2024.