Pro ordinace

Mimořádné a zvláštní očkování

Na základě výběrových řízení na dodavatele očkovacích látek proti virové hepatitidě A, virové hepatitidě B a spalničkám, pořádaných Ministerstvem zdravotnictví, se stal Avenier a.s. dodavatelem těchto látek pro mimořádné a zvláštní očkování.

Postup při mimořádném očkování v ohnisku nákazy VHA:

  • Praktický lékař identifikuje ohnisko nákazy.
  • Hlásí tuto událost na příslušné územní pracoviště KHS.
  • KHS koordinuje odsouhlasení mimořádného očkování v ohnisku nákazy VHA s MZČR.
  • MZČR po odsouhlasení objednává závoz OL přímo u distributora.
  • Distributor bezodkladně kontaktuje telefonicky dotyčného lékaře s informací o datu závozu.
  • Dodávka je následně realizována v souladu s telefonickou dohodou mezi distributorem a lékařem (nikdy ne později než 72 hodin od obdržení objednávky od MZČR).

Souhrn informací k mimořádnému a zvláštnímu očkování je zde.