Vyjádření OSPDL k očkování Infanrix Hexa

Vakcína Infanrix Hexa je přednostně určena pro očkování nedonošených dětí narozených pod 37. gestační týden. V současnosti jsou distribuovány stále jen 10dávková balení této vakcíny a v letošním roce již prakticky nenastane možnost využít tuto vakcínu pro doočkování dětí, u nichž bylo očkování zahájeno před 1.1.2018 (děti již starší 18 měsíců).

V ordinacích PLDD v některých případech zbývají dávky s blížící se expirací. V těchto mimořádných situacích je možné použití zbývajících dávek pro očkování i dětí donošených s tím, že celé schéma bude dokončeno přednostně stejnou vakcínou.