Rozhodnutí MZ ČR o prodloužení doby použitelnosti vakcíny Comirnaty pro děti

MZ ČR vydalo dne 21. 1. 2022 rozhodnutí o prodloužení doby použitelnosti vakcíny Comirnaty pro děti 5–11 let (Pfizer / BioNTech). Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Změnou registrační dokumentace vakcíny Comirnaty pro děti 5–11 let  bylo schváleno prodloužení doby použitelnosti léčivého přípravku z 6 měsíců na 9 měsíců při teplotě -90 °C až -60 °C. Tato změna je nyní platná a je aplikovatelná pro šarže přípravku, které budou z výroby propuštěny do distribuce kvalifikovanou osobou výrobce odpovědného za propuštění po schválení této změny. Tyto šarže budou mít změnu zohledněnou v doprovodných textech. Více informací k vakcíně Comirnaty pro děti 5–11 let je k dispozici v článku zde.