Zrušení registrace vakcíny Silgard – stažení z ordinací

Držitel rozhodnutí o registraci Merck Sharp & Dohme Limited, Velká Británie, rozhodl o zrušení registrace léčivého přípravku SILGARD INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J, kód SÚKL 0027868, registrační číslo EU/1/06/358/007 ke dni 10.12.2018.

Po 10.12.2018 proto již nebude možné tento přípravek používat. Všechny šarže výše uvedeného přípravku se proto stahují z úrovně zdravotnických zařízení. Po 10.12.2018 proto již přípravek SILGARD nepoužívejte, naše společnost Vás bude informovat o termínu stažení. Oficiální vyjádření výrobce si můžete přečíst v souboru zde.

Hodnota vrácených léčivých přípravků SILGARD Vám bude kompenzována.