Změna v přeočkování 5letých dětí

Od března 2016 se očkování předškolních dětí provádí nově vakcínou Boostrix. 

V průběhu měsíce března došlo v rámci povinného očkování (očkování v rámci dikce vyhlášky 537/2006 Sb.) ke změně očkovací látky pro přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli s acelulární pertusovou složkou (§ 4 odstavec 2.). Původně používaná očkovací látka Infanrix (DTPa) SÚKL kód 0032865 je nahrazena očkovací látkou Boostrix (dTpa) SÚKL kód 0120102.
 
MUDr. Lukáš Čermák
Vaccines Therapy Area Manager
GlaxoSmithKline s.r.o.
 
Informační materiál GSK (pdf)
Aktuální platnou verzi SPC naleznete na: http://gskkompendium.cz/spc-boostrix-inj-strikacka