Vyjádření OSPDL k využívání vakcíny Infanrix Hexa v rámci pravidelného očkování

Z důvodu častých dotazů na možnost využití vakcíny Infanrix Hexa bylo vydáno odborné vyjádření o používání této vakcíny.

Odborné vyjádření si můžete přečíst níže:

Na základě metodického postupu ZP a v souladu se schváleným doporučením odborných společností je možné využití této vakcíny pouze pro doočkování dětí rozočkovaných do konce roku 2017, a to na celé očkovací schéma včetně přeočkování a dále na očkování dětí narozených do 37. gestačního týdne ve schématu 3+1 dávka.

Dle informací o dostupnosti vakcíny Infanrix Hexa v distribuci je možné vakcíny průběžně využívat na účely výše uvedené bez hrozby, že by proexpirovaly. Je vhodné průběžné doplňování zásob s ohledem na možnosti využití v indikacích výše uvedených, zásoby v ordinacích by měly odpovídat využití pro tyto účely.

Na úrovni ordinací se v současné době nachází v podstatě 3 šarže s exspirací:

30.06.2019 (distribuováno 7.000 dávek v úvodu tohoto roku, nyní se tedy již vyskytují jen raritně)
31.10.2019 (většina letos distribuovaných dávek – v distribuci cca do června)
31.01.2021 (aktuálně distribuovaná šarže)

MUDr. Hana Cabrnochová
OSPDL ČLS JEP