Světový den meningitidy 24. 4.

24. dubna si každoročně připomínáme Světový den meningitidy a důležitost prevence a informovanosti o tomto onemocnění, které navzdory významnému pokroku patří stále k celosvětově obávaným nemocem.

Invazivní meningokokové onemocnění patří mezi nejzávažnější infekční onemocnění s vysokou smrtností, které postihuje i zcela zdravé jedince. U některých osob bakterie nevyvolává žádné projevy a tito lidé pak mohou onemocnění přenést na ostatní ve svém okolí.


Nemocnost

Nemocnost invazivního meningokokového onemocnění (dále IMO) je věkově specifická, jak ukazují i grafy níže. Nejpostiženější věkovou skupinou jsou děti do jednoho roku věku, další ohroženou skupinou jsou adolescenti ve věku 15–19 let a děti ve věku 1–4 roky.Nosičství

Nosičství meningokoka se vyskytuje asi u 10 % populace, přičemž u dospívajících ve věku 19 let tvoří dokonce 23,7 %. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP ve svém aktualizovaném doporučení uvádí, že je u vakcín proti séroskupinám A, C, W, Y prokázána ochrana proti nosičství meningokoků těchto séroskupin. V případě očkování vakcínou proti séroskupině B sice neexistují dostatečné údaje o snížení nosičství, ale o to důležitější roli hraje v individuální prevenci proti IMO. Cílem očkování je komplexní protektivní imunita očkované osoby.


Účinnou prevencí je očkování

K očkování proti IMO je doporučena kombinace tetravalentní vakcinace proti séroskupinám A, C, W, Y a dále vakcinace proti séroskupině B. K udržení dlouhodobé imunity je v některých případech doporučeno přeočkování. Více informací naleznete v novém aktualizovaném doporučení ČVS ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním z 6. 3. 2023, které je dostupné zde.


Úhrada očkování

Věděli jste, že je Česká republika 1. země na světě s hrazeným očkováním u adolescentů proti IMO? Dle zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. hradí plně* zdravotní pojišťovny očkování dětem a dospívajícím v následujícím režimu:

Dále platí, že očkování proti IMO (B a A, C, W, Y) hradí plně* pojišťovna také tzv. rizikovým pacientům (se zdravotní indikací):


Informujte své pacienty o možnostech prevence meningokokových nákaz. Všechny vakcíny můžete objednávat před objednávkový formulář zde na webu nebo na zákaznické lince 800 11 22 33.