Biopanda COVID-19 Rapid test

Nově si můžete do ordinace objednat rychlotest na COVID-19.

Rychlý test Biopanda COVID-19 je kvalitativní imunochromatografický test s laterálním průtokem pro detekci IgG a IgM protilátek proti SARS-CoV-2 ve vzorcích lidské plné krve, séra nebo plazmy.

Slouží jako pomůcka při diagnostice infekcí SARS-CoV-2, nebo jako nástroj pro provádění sérologických epidemiologických vyšetření.

Výsledek testu je znám po 10 minutách s přeností nad 94 %. (prokazuje přítomnost protilátek, nikoliv jejich množství)

 

ZJEDNODUŠENÝ PRINCIP TESTU:

Testovací kazeta obsahuje antigen SARS-CoV-2 konjugovaný s barevnými částicemi. Když se vzorek přidá do jamky na kazetě, jakékoliv IgM a IgG protilátky přítomné ve vzorku se budou vázat na konjugát antigenu, čímž se vytvoří barevné komplexy antigen-protilátka.Tato směs migruje do testovací oblasti, což vede ke vzniku barevných proužků. Jako interní kontrola se v kontrolní oblasti vždy objeví barevný proužek, který ukazuje, že byl přidán správný objem vzorku a pufru a byl dodržen správný postup. 

Obsah balení:     

  • 10 x kazety zabalené ve fólii a sušidlo

  • 10 x jednorázová kapátka pro vzorky

  • 1 x pufr

Upozornění: Balení obsahuje 10 testů, určených pouze pro diagnostické použití in vitro vyškolenými zdravotníky.

Pozn.: Příbalový leták bude přiložen k balení.

PROVEDENÍ TESTU

Rychlý test Biopanda COVID-19 lze provést z plné krve, séra nebo plazmy.

1. Před provedením testu nechte testovací kazetu, vzorek a pufr dosáhnout pokojové teploty (15–30 °C). Vyjměte testovací kazetu z uzavřeného sáčku a použijte ji do 1 hodiny. Nejlepší výsledky budou získány, pokud se test provede ihned po otevření fóliového sáčku. 

2. Umístěte kazetu na čistý a rovný povrch. 

Pro vzorky séra nebo plazmy: Držte kapátko svisle, natáhněte vzorek až po vyznačenou linii (přibližně 10 μl) a přeneste vzorek do jamky na testovací kazetě, poté okamžitě přidejte 2 kapky pufru (přibližně 80 µl) a začněte měřit čas. Vyvarujte se zachycení vzduchových bublin ve vzorku.

Pro vzorky plné krve (venepunkce): Držte kapátko svisle a přeneste 1 kapku plné krve (přibližně 20 μl) do jamky pro vzorek, poté okamžitě přidejte 2 kapky pufru (přibližně 80 μl) a spusťte časovač. 

Pro vzorky plné krve z prstu: Držte kapátko svisle a natáhněte krev z píchnutého prstu do 1cm nad kapilárou kapátka. Přeneste 1 kapku (přibližně 20 μl vzorku) plné krve z prstu do jamky na testovací kazetě, poté okamžitě přidejte 2 kapky pufru (přibližně 80 μl) a začněte měřit čas. 

3. Počkejte, až se objeví barevné proužky. Výsledky odečtěte dle návodu po 10 minutách. Neinterpretujte po 20 minutách.

 

Cena jednoho balení je 3.490 Kč (včetně DPH). Testy můžete objednávat na naší zákaznické lince 800 11 22 33.

 

Před zahájením testu si pečlivě přečtěte příbalové informace,  ke stažení zde.

Test splňuje veškeré legislativní požadavky, k nahlédnutí zde.