Vyčkejte prosím, systém zpracovává požadavek

Rozhodnutí MZ ČR o podání třetí dávky proti covidu-19

MZ dočasně povoluje použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty (Pfizer / BioNTech) a Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) jako posilovací nebo dodatečnou třetí dávku v rámci očkovacího schématu proti onemocnění covid-19 způsobem, který není v souladu s rozhodnutím o registraci (registrace ve dvou dávkovém schématu).

Třetí dávka je buď dávka posilovací nebo dávka dodatečná a může ji dostat pacient, který má dokončené základní očkovací schéma takovými léčivými přípravky, které lze uznat za účelem vystavení certifikátu o provedeném očkování.

Pro podání posilovací nebo dodatečné dávky jsou určeny mRNA vakcíny (Comirnaty a Spikevax).

POSILOVACÍ DÁVKA

Posilovací dávka vakcíny se podává pacientům nejdříve po uplynutí 8 měsíců od dokončení základního očkovacího schématu.

Posilovací dávka není omezena na určitou skupinu osob.

Doporučena je zejména pro:

  • seniory ve věku 65+ let
  • osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,
  • osoby s chronickými onemocněními s predispozicí k těžkému průběhu nemoci covid-19,
  • zdravotníky a pracovníky v zařízení sociálních služeb, kteří v minulosti onemocnění covid-19 nikdy neprodělali.

  Posilovací dávka se začne podávat od 20. 9. 2021.

Rozhodnutí MZ ČR o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax – posilovací dávka od 20. 9. 2021 k dispozici zde.

 

DODATEČNÁ DÁVKA

V případě nově zahájeného očkování se dodatečná dávka podává nejdříve po uplynutí 4 týdnů od dokončení základního očkovacího schématu (vakcíny Comirnaty, Spikevax nebo Vaxzevria). Ministerstvo nevylučuje podání dodatečné dávky těm pacientům, kteří byli očkování jedno dávkovou vakcínou Janssen (Johnson & Johnson).

Podání dodatečné dávky vakcíny je určeno těm pacientům, u kterých bylo dokončeno základní očkovací schéma a u nichž byl diagnostikován alespoň jeden z následujících zdravotních stavů:

  • středně těžká a těžká imunosuprese,
  • středně těžký nebo těžký primární imunodeficit,
  • pokročilá nebo neléčená infekce HIV nebo stav vyžadující imunosupresivní terapii, a to za podmínky, že tento způsob použití předmětných léčivých přípravků je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky.

Dodatečnou dávku lze podat pouze na základě doporučení lékaře pracoviště, které se zabývá léčbou některého z výše uvedených stavů.

V případě nově zahájeného očkování se dodatečná dávka podává nejdříve po uplynutí 4 týdnů od dokončení základního očkovacího schématu (vakcíny Comirnaty, Spikevax nebo Vaxzevria).

  Dodatečná dávka se může podávat od 2. 9. 2021 (dnem vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Ministerstva).

Rozhodnutí MZ ČR o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax – dodatečná dávka od 2. 9. 2021 k dispozici zde.

 

Rozhodnutí vyplývá z doporučení ČVS ČLS JEP ze dne 23. 8. k přeočkování a aplikaci dodatečných třetích dávek vakcíny proti covidu-19 zde.