Regulace cen

Léčivé přípravky (např. vakcíny) hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou regulované léčivé přípravky. U těchto léčivých připravků platí při stanovení konečné prodejní ceny omezení její výše tzv. maximální prodejní cenou.

Regulované očkovací látky v portfoliu společnosti Avenier a.s.

Název vakcíny Kód SÚKL Cena původce Maximální prodejní cena vč. DPH / DNC*
BEXSERO INJ SUS 1X0,5ML+J 0193805 2 252,80 2990,65
BEXSERO INJ SUS 1X0,5ML+J 
hrazená vakcinace proti meningokokovým
onemocnění pro rizikové skupiny 
0193805 2 252,80 2 463,54*
CERVARIX INJ SUS ISP 1X0,5ML 0029163 1 392,04 1765,79*
GARDASIL INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J 0027886 1 526,00 2 055,6
GARDASIL 9 INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J 0210636 3 022,00 3 980,6
HIBERIX INJ PSO LQF 1+1X0,5ML ISP+2J 0054227 239,34 356,75
INFLUVAC INJ SUS ISP 1X0,5ML S JEH 0207170 102,64 154,68
INFLUVAC TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J 0225792 329,82 250,00*
PREVENAR 13 INJ SUS 1X0,5ML+1SJ 0149868 1 172,14 1 513,94
SYNFLORIX INJ SUS 1X0,5ML+1J 0149034 902,70 998,68*
TETANOL PUR INJ SUS 1X0,5ML 0154815 116,35 144,97*
TRUMENBA INJ SUS 1X0,5ML I 0222254 2 135,89 2 840,19
VACTETA 40IU/0,5ML INJ SUS 1X0,5ML 0208575 133,00 200,43*
VAXIGRIP TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J 0131426 329,82 250,00*
VERORAB INJ PSU LQF 1+1X0,5ML ISP 0107496 938,55 1 297,19

* Uvedené vakcíny mají DNC (dohodnutou nejvyšší cenu) a jejich maximální prodejní cenu nelze počítat dle vzorce.

DNC = Dohodnutá nejvyšší cena podle dohody zdravotních pojišťoven s držitelem rozhodnutí o registraci.
CP = Cena původce, za kterou je léčivý přípravek dodáván výrobcem bez obchodní přirážky a daně z přidané hodnoty.

Výpočet maximální prodejní ceny

Vzorec: 
[(CP v Kč x sazba v % podle pásma) + nápočet v Kč] x 1,10 = maximální prodejní cena vč. DPH

Tabulka konstant - podle ceny původce vyhledejte pásmo, které určuje procentuální sazbu přirážky a nápočet:

Pásmo CP od (v Kč) CP do (v Kč) Sazba Nápočet (v Kč)
1 0 150,00 37% 0,00
2 150,01 300,00 33% 6,00
3 300,01 500,00 24% 33,00
4 500,01 1 000,00 20% 53,00
5 1 000,01 2 500,00 17% 83,00
6 2 500,01 5 000,00 14% 158,00
7 5 000,01 10 000,00 4% 658,00
8 10 000,01 9 999 999,0 2% 858,00

 

1) Příklad výpočtu maximální prodejní ceny podle předepsaného vzorce pro Bexsero:

CP 2 252,80 Kč bez DPH → pásmo 5 → sazba 17 % → nápočet 83 Kč→+ DPH 10 % → maximální prodejní cena: 2 990,65
[(2 252,80 x 1,17) + 83] x 1,10 = maximální prodejní cena: 2 990,65 Kč

2) Příklad maximální prodejní ceny pro Bexsero určené na hrazenou vakcinaci proti meningokokovým onemocněním pro rizikové skupiny:

Vakcína pro tyto účely má stanovené DNC, tedy maximální cena je nařízena a nelze ji vypočítat dle vzorce pro výpočet.