Proč využít očkování vakcínou Twinrix?

Jako alternativu k vakcíně Havrix 1440 lze zvolit kombinovanou vakcínu Twinrix Adult a nabídnout tak možnost ochrany proti žloutence typu A i B zároveň.

Ochrana proti oběma typům žloutenek se vyvíjí v průběhu 2 - 4 týdnů po podání 1. dávky vakcíny. K zajištění dlouhodobé ochrany je třeba aplikovat 3 dávky vakcíny Twinrix Adult ve schématu 0 - 1 - 6 měsíc. Potřeba přeočkování nebyla stanovena.

U ročníků narození 1988 a starších je výhodou kombinované vakcíny možná ochrana proti žloutence typu B, která může v některých případech vést k rakovině či cirhóze jater. Plošné očkování proti žloutence B kojenců a dětí ve 12 letech bylo zahájeno až v roce 2001. Do té doby byli očkováni pouze jedinci ve vysokém riziku onemocnění, např. zdravotnický personál na vybraných rizikových pracovištích.

Předchozí očkování proti žloutence typu B nevylučuje možnost podání vakcíny Twinrix. I v tomto případě je pro dosažení dlouhodobé ochrany proti žloutence typu A třeba očkovat v plném schématu 3 dávkami vakcíny.

Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných. Podání vakcíny může být spojeno s výskytem nežádoucích účinků popsaných v příbalovém letáku.

Vakcíny Twinrix Adult proti žloutence typu A a proti žloutence typu B; Engerix-B 10 μg a Engerix-B 20 μg proti žloutence typu B; Havrix 720 Junior Monodose a Havrix 1440 proti žloutence A jsou registrované léčivé přípravky, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění s výjimkou úhrady vakcíny Engerix-B, podléhá-li pacient očkování dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění. Vakcíny jsou léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Očkování provádí lékař injekcí do svalu. O očkování se poraďte se svým lékařem. Před použitím každé vakcíny si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste i na cz.safety@gsk.com. GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, Praha 4. Tel.: 222001111. www.gsk.cz.

Zdroj: Reklamní materiál GSK určený pro širokou veřejnost v ČR