Ukončení uvádění na trh pro léčivý přípravek Infanrix Hib INJ SUS 1X0.5ML/D-ST

Dne 1. 11. 2016 bude v České republice ukončeno uvádění na trh léčivého přípravku Infanrix Hib INJ SUS 1X0.5ML D/ST z důvodu ukončení jeho výroby.

Registrační číslo přípravku je 59/312/98-C. Na trhu v současnosti dostupná šarže A14CA224D má expiraci do 4/2017.
Vakcína Infanrix Hib je dle doporučení Národní imunizační komise z dubna 2012 ve specifikovaných indikacích možnou alternativou očkování hexavakcínou. Při nedostupnosti vakcíny Infanrix Hib budou pro alternativní použití na českém trhu k dispozici vakcíny Infanrix a Hiberix.

Dle SPC vakcíny Hiberix může být při potřebě současného podání Hiberix smíchán s vakcínou Infanrix. V tomto případě se pro rekonstituci rozpouštědlo dodané v balení vakcíny Hiberix nahradí roztokem vakcíny Infanrix. Kombinovaná vakcína musí být vytvořena přidáním celého obsahu druhé vakcíny do lahvičky obsahující bílý prášek Hib. Tato na místě vytvořená kombinovaná vakcína musí být použita stejně jako monokomponentní rekonstituovaná vakcína Hiberix.


Další informace se dočtete v přiloženém pdf dokumentu.

Zdroj: společnost GlaxoSmithKline, s.r.o.