Vyčkejte prosím, systém zpracovává požadavek

O nás

Společnost Avenier a.s., je největším distributorem očkovacích látek do ordinací lékařů v ČR. Je rovněž provozovatelem rozsáhlé sítě 21 center Očkování a cestovní medicíny Avenier, která dnes nalezneme po celé České republice. Poskytuje také odborné konzultace jak pro širokou laickou veřejnost, tak pro praktické lékaře, pediatry a lékaře jiných specializací.

VĚŘÍME, ŽE …

… budoucnost medicíny spočívá primárně v prevenci onemocnění. Jsme přesvědčeni o tom, že je to právě očkování, které je a do budoucna zůstane jednou z nejúčinnějších a nejdůležitějších forem prevence.

NAŠE POSLÁNÍ

Využitím naší odbornosti a inovativního myšlení zvyšujeme společně proočkovanost populace ČR.

NAŠE VIZE

Naší vizí je svět,

...kde se lékař soustředí na odbornou činnost spočívající v osvětě, identifikaci rizik pro pacienta, indikaci očkování a následně na samotný výkon očkování.
“Na vše ostatní … má nás!”

(DIVIZE DISTRIBUCE)

Naší vizí je svět,

… kde pro každého zodpovědného cestovatele a aktivního člověka je síť očkovacích center preferovanou volbou odborné a srozumitelné autority v oblasti ochrany svého zdraví.
“Následujte Vaše vášně bez obav!
Na vše ostatní … máte nás!”

(DIVIZE CENTER OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNY)

Výhody Vaší spolupráce se společností Avenier

  • důsledné dodržování chladového řetězce a ostatních pravidel správné distribuční praxe = minimální rizika nežádoucích účinků
  • kompletní sortiment očkovacích látek od jednoho dodavatele = časová úspora, přesně stanovený termín závozu, jedna kontaktní osoba, faktury od jednoho subjektu, standardní doba splatnosti 60 dnů
  • výhodná cena již od 1 kusu = žádné množstevní limity a vázání finančních prostředků nebo vytváření zbytečných zásob, možnost přesného objednání pacientů na očkování
  • specializované oddělení péče o zákazníky s odbornou obsluhou - 95 % hovorů akceptováno do 20 vteřin od zavolání

Oddělení péče o zákazníky

Při komunikaci se společností Avenier a.s., přes bezplatnou linku 800 11 22 33, nebo základní e-mailové kontakty (např. vakciny@avenier.cz), Vás obsluhují operátoři Oddělení péče pro zákazníky.

Konzultanti mají odborné kompetence k zajištění maximálního servisu souvisejícího s objednávkou a distribucí vakcín do ordinací. V rámci svých kompetencí jsou schopni operativně zprocesovat objednávku vakcín, operativní problémy, či vysvětlit aktuální dodací nebo obchodní podmínky.

Tým konzultantů není odborně způsobilý poskytovat odborné (medikální) informace týkající se jednotlivých vakcín, či operativně řesit dotazy (nežádoucí účinky, apod.).

 

Registrace distributora v SÚKL
Distribuční povolení Avenier a.s.
Zápis v obchodním rejstříku