Vykazování pravidelného očkování kanceláři zdravotního pojištění za 2. pololetí 2021

Způsob vykazování pravidelného očkování Kanceláři zdravotního pojištění (KZP) za 2. pololetí 2021:

Dle metodiky pravidelného očkování pro rok 2021 mají zdravotnická zařízení hlásit stavy zásob a počet znehodnocených vakcín KZP za 2. pololetí 2021 (za období 1. 7. 2021 až 31. 12. 2021) nejpozději do 30. 1. 2022. Všechna zdravotnická zařízení, která měla odběr vakcín pro pravidelné očkování v 2. pololetí roku 2021, obdrží e-mailem přehled odebraných očkovacích látek pro pravidelné očkování za toto pololetí začátkem ledna. V případě, že byste přehled neobdrželi, prosím obraťte se na zákaznickou linku 800 11 22 33 v pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin. Pro komunikaci si prosím připravte IČO, IČP zdravotnického zařízení a e-mail, na který mají naši konzultanti zaslat přehled.

Online vykazování KZP:

Hlášení do Clearingového centra Kanceláře zdravotního pojištění o stavu očkovacích látek můžete provést vyplněním online formuláře zde.

Výhodami online vyplnění je především automatické potvrzení o odevzdání hlášení na e-mail, automatické doplňování počátečních stavů očkovacích látek z minulého období a možnost opravy chybně zaslaného hlášení opětovným vyplněním.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete použít online formulář, je možné hlášení zaslat poštou nebo e-mailem.
Informace o adrese, kam zaslat hlášení, je uvedena přímo na formuláři.

Instrukce pro vykazování pravidelného očkování za 2. pololetí 2021:

  • Standardně vyplňte údaje o poskytovateli zdravotních služeb - Název/Jméno a IČP.
  • Pole 6 Stav - počet OL k 1. 7. 2021 – zde uveďte stav Vašich zásob z předešlého období k 1. 7. 2021.
  • Pole 7 Stav - počet OL k 31. 12. 2021 – zde vyplňte aktuální stav Vašich zásob ke dni 31. 12. 2021.
  • Pole 8 Počet znehodnocených látek – zde zapište počet znehodnocených očkovacích látek.

Více informací můžete získat na stránkách Kanceláře ZP. S dalšími dotazy se prosím obracejte na konzultanty Zákaznického centra společnosti Avenier a.s. na bezplatné lince 800 11 22 33 v pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin.

Dokumenty KZP ke stažení: