Vykazování pravidelného očkování Kanceláři zdravotního pojištění za 2. pololetí 2018

Způsob vykazování pravidelného očkování Kanceláři zdravotního pojištění (KZP) za 2. pololetí 2018.

Dle metodiky pravidelného očkování pro rok 2018 mají zdravotnická zařízení hlásit stavy zásob, počet a důvod znehodnocených vakcín za 2. pololetí 2018 KZP nejpozději do 30. 1. 2019. Všechna zdravotnická zařízení si mohou na zákaznickém centru společnosti Avenier a.s. požádat o zaslání přehledu odebraných očkovacích látek pro pravidelná očkování odebraná v tomto pololetí, a to telefonicky na čísle 800 11 22 33. Přehledy budou zdravotnickým zařízením odeslány po skončení daného pololetí. Naši konzultanti budou potřebovat IČO a IČZ zdravotnického zařízení a e-mail, na který mají přehled zaslat.

Online vykazování KZP 

Hlášení do Clearingového centra Kanceláře zdravotního pojištění o stavu očkovacích látek můžete provést vyplněním online formuláře zde.

Výhodami online vyplnění je především automatické potvrzení o odevzdání hlášení na email, automatické doplňování počátečních stavů očkovacích látek z minulého období a možnost opravy chybně zaslaného hlášení opětovným vyplněním. 

Pokud z nějakého důvodu nemůžete použít online formulář, je možné hlášení zaslat poštou nebo emailem
Informace o adrese, kam zaslat hlášení je uvedena přímo na formuláři.

Instrukce pro vykazování pravidelného očkování za 2. pololetí 2018:

  1. Standardně vyplňte údaje o poskytovateli zdravotních služeb - Název/Jméno a IČZ.
  2. Pole 6 – Stav - počet OL k 1. 7. 2018 vyplní POUZE ten lékař, který nezaslal tento údaj ve Formuláři za 1. pololetí 2018.
  3. Pole 7 Stav – počet OL k 31. 12. 2018 – zde vyplňte aktuální stav Vašich zásob ke dni 31. 12. 2018.
  4. Pole 8 Počet znehodnocených látek – zde zapište počet znehodnocených očkovacích látek. Ve formuláři dále prosím určete způsob znehodnocení (rozbití, aspirace krve, závadné, prošlá doba exspirace a jiné).

Více informací můžete získat na stránkách Kanceláře ZP. S dalšími dotazy se prosím obracejte na konzultanty Zákaznického centra společnosti Avenier a.s. na bezplatné lince 800 11 22 33 v pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin.

Dokumenty KZP ke stažení:

Formulář pdf
Formulář excel