Vyčkejte prosím, systém zpracovává požadavek

Vykazování pravidelného očkování Kanceláři zdravotního pojištění za 2. pololetí 2020

Způsob vykazování pravidelného očkování Kanceláři zdravotního pojištění (KZP) za 2. pololetí 2020.

Dle metodiky pravidelného očkování pro rok 2020 mají zdravotnická zařízení hlásit stavy zásob a počet znehodnocených vakcín za 2. pololetí 2020 KZP nejpozději do 31. 1. 2021. Všechna zdravotnická zařízení, která měla odběr vakcín pro pravidelné očkování v 2. pololetí roku 2020, obdrží e-mailem přehled odebraných očkovacích látek pro pravidelné očkování za toto pololetí začátkem roku 2021. V případě, že byste přehled neobdrželi, prosím obraťte se na zákaznickou linku 800 11 22 33 v pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin. Naši konzultanti budou potřebovat IČO, IČP zdravotnického zařízení a e-mail, na který mají přehled zaslat.

Online vykazování KZP 

Hlášení do Clearingového centra Kanceláře zdravotního pojištění o stavu očkovacích látek můžete provést vyplněním online formuláře zde.

Výhodami online vyplnění je především automatické potvrzení o odevzdání hlášení na e-mail, automatické doplňování počátečních stavů očkovacích látek z minulého období a možnost opravy chybně zaslaného hlášení opětovným vyplněním. 

Pokud z nějakého důvodu nemůžete použít online formulář, je možné hlášení zaslat poštou nebo e-mailem
Informace o adrese, kam zaslat hlášení je uvedena přímo na formuláři.

Instrukce pro vykazování pravidelného očkování za 2. pololetí 2020:

  1. Standardně vyplňte údaje o poskytovateli zdravotních služeb - Název/Jméno a IČP.
  2. Pole 6 Stav - počet OL k 1. 7. 2020 vyplní POUZE ten lékař, který nezaslal tento údaj ve Formuláři za 1. pololetí 2020.
  3. Pole 7 Stav - počet OL k 31. 12. 2020 – zde vyplňte aktuální stav Vašich zásob ke dni 31. 12. 2020.
  4. Pole 8 Počet znehodnocených látek – zde zapište počet znehodnocených očkovacích látek.

Více informací můžete získat na stránkách Kanceláře ZP. S dalšími dotazy se prosím obracejte na konzultanty Zákaznického centra společnosti Avenier a.s. na bezplatné lince 800 11 22 33 v pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin.

Dokumenty KZP ke stažení:

Formulář pdf
Formulář excel