Jak objednávat

Očkovací látky si lékař objednává pomocí webové objednávky nebo bezplatné linky 800 11 22 33. Společnost Avenier a.s. nabízí kompletní nabídku očkovacích látek dostupných v České republice. Lékař si dle vlastních preferencí vybírá množství vakcín – minimální objednávka daného léčivého přípravku je dána nejmenším možným balením daného preparátu výrobcem.

Distribuce očkovacích látek probíhá přímo do ordinací lékařů plně v souladu s platnou legislativou a pravidly správné distribuční praxe. Avenier disponuje 10 certifikovanými distribučními centry umístěnými strategicky po celé České republice. Samotný rozvoz do ordinací lékařů je pak realizován prostřednictvím speciálně upravených vozů splňujících nejpřísnější normy pro rozvoz termolabilních léčiv.

Očkovací látky jsou distribuovány v pravidelných týdenních cyklech po celém území České republiky. Termín dodání je lékaři potvrzen během telefonické objednávky či potvrzujícím e-mailem. Dodávky očkovacích látek jsou v rámci závozových cyklů realizovány zcela zdarma.

Převzít vakcíny v ordinaci lékaře může pouze lékař nebo jím zmocněná osoba. Zmocněné osoby musí lékař určit při registraci, případně telefonicky nebo e-mailem na zákaznickém centru společnosti Avenier a.s.

Objednané vakcíny si lékař může vyzvednout osobně také na příslušném distribučním centru v nejbližším krajském městě (jejich adresy naleznete v sekci Kontakty).

Objednavatel má současně možnost osobního odběru Zboží v místech distribučních skladů Dodavatele, a to i mimo periodické rozvozové termíny, vždy ale pouze v pracovní den. Osobní odběr je možný pouze na základě předchozí objednávky, kterou je nutné provést nejpozději do 12:00 hod. dne předcházejícího dni plánovaného vyzvednutí Zboží. K vyzvednutí však musí dojít v době mezi 10:00 hod. a 12:00 hod.

Vyzvednout Zboží může pouze Objednavatel nebo osoba Objednavatelem písemně zmocněná, která se prokáže identifikačním průkazem totožnosti. Zboží vyžadující specifickou teplotu během přepravy bude vydáno Objednavateli pouze za předpokladu, že je schopen tyto podmínky dodržet. Není-li schopen Objednavatel dodržet přepravní podmínky dle SPC nebo návodu na Zboží, nebo tuto podmínku nedoloží, nebude Zboží vydáno.

Transport vyzvednutých vakcín musí probíhat podle požadavků SÚKLu na správnou distribuční praxi. Pokud nebudou tyto podmínky dodrženy, vedoucí distribučního centra může odmítnout objednané vakcíny vydat. Stejně tak nemohou být vakcíny předány nikomu jinému než přímo lékaři nebo jím zmocněným osobám (předložení občanského průkazu a razítko lékaře).