Vyčkejte prosím, systém zpracovává požadavek

Doklady k dodávkám

Každá dodávka je v souladu s §39 vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv a v souladu s aktuálním cenovým předpisem Ministerstva Zdravotnictví doprovázena následující dokumentací:

Pravidelná (mandatorní) očkování

 

Očkování hrazené pacientem (komerční očkování)

 

Mimořádné očkování hrazené ze státního rozpočtu (např. Hepatitida A,B)