Chřipková sezóna 2019/2020

Pro aktuální sezónu očkování proti chřipce jsou k dispozici vakcíny Influvac Tetra a Vaxigrip Tetra.

Na dodávky obou vakcín od 12.11. se vztahuje garance vrácení nevyočkovaných OL do výše 30 % objednávky. Vrácení zboží z ordinací na sklad Avenieru musí proběhnout do 30.1.2020.

  Cena za dávku Maximální úhrada ze ZP Maximální prodejní cena
INFLUVAC TETRA 1x0,5ml * 249 Kč

250,00 Kč

250,00 Kč
VAXIGRIP TETRA 1x0,5ml ** 249 Kč

250,00 Kč

250,00 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH. 
* Influvac Tetra je nově již pro děti od 3 let věku.

** aktuální informace od výrobce k dodávce čtyřvalentní vakcíny proti chřipce Vaxigrip Tetra do České republiky v sezóně 2019/20 zde. Dle tohoto vyjádření bude další dodávka do České republiky v 1. polovině listopadu, závozy do ordinací předpokládáme v 2. polovině listopadu.

Dle metodického postupu se očkování proti chřipce vykazuje kódy: výkon 02125 + diagnóza Z25.1 + ZULP (kód vakcíny)
Aktuální metodický postup k vykazování očkování si můžete přečíst ZDE.
Aktuální SPC naleznete na našich internetových stránkách nebo na www.sukl.cz.

Informace k očkování proti chřipce od Doc. MUDr. Rastislava Maďara Ph.D., MBA, FRCPS
Četné studie a analýzy z posledních let ukazují, že účinnost očkování proti chřipce může klesat už v rámci dané chřipkové sezóny. Pokles hladiny protilátek a ochranného efektu se v rámci některých sezón a určitých chřipkových kmenů (A H3N2, B)  prokázal už 3-4 měsíce po očkování, zejména u osob od věku 65 let. K nim je možné zařadit i děti preadolescentního věku a osoby s oslabenou imunitou bez ohledu na věk. Jiné skupiny populace mohou naopak protilátky po očkování chránit i několik následujících sezón, což má však omezené praktické využití kvůli častým antigenním driftům (změnám) chřipkových virů. Nadále platí, že nejlepší ochranou před nebezpečnou chřipkou je včasné očkování. I ve skupinách s nižší protilátkovou odezvou je totiž zřejmý významný efekt na pokles výskytu těžkých infekcí, počtu hospitalizací i úmrtí. 

Z uvedeného vyplývá, že vzhledem k tradičním epidemiologickým charakteristikám chřipkových epidemií na našem území může být tou nejvhodnější preventivní strategií aplikace vakcíny v období konec října – listopad. Rovněž platí, že i pozdější očkování je lepší než žádné, za podmínky poučení pacienta o nástupu ochrany nejdříve 2 týdny od podání vakcíny. Aby bylo možné zvládnout očkování co největší části populace v tomto relativně ne moc dlouhém časovém intervalu, bude nezbytné intenzivní zapojení všech relevantních složek poskytujících preventivní zdravotní péči, zejména lékařů primární péče. 

Zdroje:
Thomas Ray G et al. Intraseason waning of influenza vaccine effectiveness. Clin Inf Dis 2019, May 15; 68(10):1623-30.
Young et al. Duration of influenza vaccine effectiveness: A systematic review, Meta-analysis … J Infect Dis 2018, Feb 14; 217(5):731-4.
Puig-Barbera J et al. Waning protection of influenza vaccination during four influenza seasons … Vaccine 2017, Oct 13; 35(43):5799-5807.
Belongia EA et al. Waning vaccine protection against influenza A (H3N2) illness in children and older adults during a single season. Vaccine 2015 Jan 1; 33(1):246-51.
Skowronski DM, Tweed SA, De Serres G. Rapid decline of influenza vaccine-induced antibodies in the elderly: is it real, or is it relevant? J Infect Dis 2008, Feb 15; 197(4):490-502.